APIE

Viešoji įstaiga „Praktinio šaudymo centras“ – įsteigta 2016 metais, pelno nesiekianti sporto organizacija, išsilaikanti iš nario mokesčio, mokymų paslaugų ir paramos.

Praktinio šaudymo centras:

  • populiarina Praktinio šaudymo sporto veiklą šiaurės Lietuvoje;
  • organizuoja ir vykdo Praktinio šaudymo varžybas šiaurės Lietuvoje;
  • vienija šiaurės Lietuvos Praktinio šaudymo sportininkus, atstovauja, tenkina ir padeda įgyvendinti narių bendrus interesus.