NARYSTĖ

Kiekvienas besidomintis ir turintis šaunamąjį ginklą, gali įstoti į Praktinio šaudymo centro klubą, tapti jos nariu, dalyvauti pagal IPSC taisykles vykdomose varžybose.

Praktinio šaudymo centro nariai privalo gerai žinoti IPSC taisykles, griežtai jomis vadovautis, o už bet kokius su šaunamojo ginklo saugojimu, laikymu ir naudojimu susijusius pažeidimus atsako asmeniškai teisės aktų nustatyta tvarka.

Siekiant tapti nariu asmenys turi išlaikyti saugaus elgesio su šaunamuoju ginklu egzaminą, užpildyti stojimo anketą sumokėti 30 Eur stojamąjį mokestį ir 30 Eur metinį narystės mokestį.

Praktinio šaudymo centro klubo nariai gauna ženklias nuolaidas varžyboms, mokymams, šaudyklos nuomai ir pan.