„Praktinio šaudymo centras“ šaudykloje draudžiama:

 1. Pažeisti šaudyklos saugos elgesio taisykles;
 2. Šaudyti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 3. Šaudyti virš apsauginių pylimų ir/ar neapsauginio pylimo kryptimi;
 4. Ugnies zonoje, prie pagrindinio apsauginio pylimo naudoti (statyti) taikinius aukštesnius negu 1,7m
 5. Ugnies zonoje, prie šoninio apsauginio pylimo naudoti (statyti) taikinius aukštesnius negu 1,2 m;
 6. Ugnies zonoje, naudoti (statyti) metalinius taikinius nutolusius nuo pagrindinio apsauginio pylimo daugiau negu 5 m;
 7. Taikytis į taikinius esančius ne ugnies zonoje;
 8. Šaudyti į kitiems šauliams skirtus taikinius;
 9. Atsinešti ir/ar šaudyti į kitus daiktus (buteliai, akmenys, dėžutės it t.t.), išskyrus taikinius;
 10. Įsinešti ir šaudyti į savo metalinius taikinius ar įrenginius be šaudyklos administracijos leidimo;
 11. Iškasti, pernešti ir/ar guldyti taikinių stovus;
 12. Šaudyti į taikinių stovus ir/ar taikinių laikiklių konstrukcijas, šiukšledėžes, stalus ir/ar kitą šaudyklos inventorių ar kitaip jį gadinti ir/ar niokoti;
 13. Ugnies linijoje nukreipti ginklą nesaugia kryptimi;
 14. Laikyti pirštą ant ginklo nuleistuko, jeigu neketinate šauti;
 15. Užtaisyti ginklą, išimti iš dėklo, liesti padėtą ginklą, kai ugnies zonoje yra žmonių;
 16. Palikti užtaisyta ginklą;
 17. Liesti svetimą ginklą be savininko leidimo;
 18. Išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;
 19. Šaudyti iš netvarkingų ginklų;
 20. Naudoti ginklą ne pagal paskirtį;
 21. Palikti be suaugusiųjų priežiūros vaikus ir nepilnamečius asmenis;
 22. Be šaudyklos administracijos leidimo įsivesti naminius gyvūnus;
 23. Įvažiuoti į šaudyklos teritoriją be šaudyklos administracijos leidimo;
 24. Šaudyklos teritorijoje būti be apsaugos priemonių.
 25. Rinkti gilzes, be šaudyklos administracijos leidimo.

Šaudyti šaudmenimis su trasuojančiomis, padegamosiomi, sprogstamosiomis, šarvamušėmis kulkomis,su kulkomis turinčiomis kieto metalo šerdį.

IPSC Pistoletų taisyklės LT EN RU

IPSCKarabinų taisyklės LT EN RU

IPSC Lygiavamzdžių taisyklės LT EN RU